به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل اعلام نمود به منظور افزایش در میزان تسهیلات دهی و متعاقب آن کسب درآمد واسطه گری مالی موسسه ملل اقدام به واگذاری و فروش پروژه درنیکا واقع در بلوار فردوسی مشهد نموده است و تا تاریخ این گزارش از مجموع ١٠۶ واحد این پروژه تعداد ٢۶ واحد آن به بهای تمام شده ٩٨١ میلیارد ریال به مبلغ ١،٣٣٨ میلیارد ریال به فروش رسانده است و مبلغ ٣۵٧ میلیارد ریال سود در دفاتر این موسسه شناسایی شده است.