صبح امروز مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان با حضور ۸۴.۳ درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره به منظور تصویب افزایش سرمایه این شرکت برگزار شد.