اعتباری ملل با انتشار صورت های مالی ٩ ماهه خود و گزارش عملکرد ١٠ ماهه نشان داد در موقعیت و وضعیت بسیار خوبی قرار داشته و می تواند همچنان با ثبات در مسیر صعودی فعلی اینده خوبی داشته باشد.

بورس۲۴ : اعتباری ملل با انتشار صورت های مالی 9 ماهه خود و گزارش عملکرد 10 ماهه نشان داد در موقعیت و وضعیت بسیار خوبی قرار داشته و می تواند همچنان با ثبات در مسیر صعودی فعلی اینده خوبی داشته باشد.

ملل در 9 ماهه توانسته به سود 234 ریالی برسد؛ سودی که رشد 51 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

تراز ارزی ملل در 10 ماهه بیش از 2100 میلیارد تومان مثبت بوده و نشان از وضعیت عملیاتی بسیار خوب ملل دارد.

در 10 ماهه امسال شاهد جهش سنگین 136 درصدی ترازعملیاتی اعتباری ملل هستیم.

در بخش سپرده ها نیز ملل با رشد 25 درصدی مانده سپرده های خود در طی 9 ماه همراه شده است.

همانطور که مشاهده می شود قیمت سهام ملل طی یک ماهه اخیر تغییر خاصی نداشته و همین امر سبب شده این سهم جز سهام کم ریسک گروه بانکی با نوسانات متعادل باشد و توجه بازار را به خود جلب نماید.