به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ۵٢ درصدی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر از محل سود انباشته را تایید کرد.