به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری اعلام نمود پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیریهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت در سال مالی ١٣٩٩ به اطلاع میرساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ٢٧٠،۶٢۵ میلیون ریال و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم ١،٢٣٠ریال می باشد.