شاخص کل بورس تهران با گذشت ٢ هفته از بهمن ماه بازدهی ١.٩ درصدی را به همراه داشته که به نسبت بازدهی هفته اول بهمن ماه شاهد کاهش بازدهی مثبت آن بودیم ، به عبارتی بازدهی هفته دوم بهمن ماه بورس منفی بوده است. در این پروسه زمانی شاخص صنعت زغال سنگ با بازدهی بیش از٢٠ درصدی پربازده ترین صنعت بورس تهران بوده است...