خبرنگار بورس ٢۴ مطلع شد : دومین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تغییرات مدیریتی اخیر عصر امروز با ریاست محمد علی دهقان دهنوی در ساختمان ملاصدرا برگزار شد. گزارش خبرنگار بورس ٢۴ حاکی از آن است : در این جلسه تصمیماتی در خصوص تقویت بازارگردانی و تزریق نقدینگی از سوی حقوقی ها به بازار اتخاذ شده که جزئیات آن تا ساعتی دیگر رسما" اعلام می شود. اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور رئیس جدید در میانه هفته گذشته برگزار شده بود و حالا محمد علی دهقان دهنوی در روز تعطیل ، تصمیم گیران بازار سهام را گرد هم جمع کرده تا درباره چالش های کنونی بازار سرمایه که منتج به تداوم افت قیمت سهام شده و اعتراضات سرمایه گذاران را برانگیخته تصمیم گیری شود. امید است خروجی این جلسه به تصمیماتی موثر در خصوص تعادل بخشی به معاملات بورس و فرابورس منتج شود ، چرا که در ماه های گذشته هیچ بازاری مثل بازار سهام اصلاح نکرده ، حال آن که بورس تنها بازاری بود که از سوی مسئولان برای سرمایه گذاری در آن تبلیغ و دعوت عمومی شد.

خبرنگار بورس۲۴ مطلع شد : دومین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تغییرات مدیریتی اخیر عصر امروز با ریاست محمد علی دهقان دهنوی در ساختمان ملاصدرا برگزار شد.

گزارش خبرنگار بورس۲۴ حاکی از آن است : در این جلسه تصمیماتی در خصوص تقویت بازارگردانی و تزریق نقدینگی از سوی حقوقی ها به بازار اتخاذ شده که جزئیات آن تا ساعتی دیگر رسما" اعلام می شود.

اولین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور رئیس جدید در میانه هفته گذشته برگزار شده بود و حالا محمد علی دهقان دهنوی در روز تعطیل ، تصمیم گیران بازار سهام را گرد هم جمع کرده تا درباره چالش های کنونی بازار سرمایه که منتج به تداوم افت قیمت سهام شده و اعتراضات سرمایه گذاران را برانگیخته تصمیم گیری شود.

امید است خروجی این جلسه به تصمیماتی موثر در خصوص تعادل بخشی به معاملات بورس و فرابورس منتج شود ، چرا که در ماه های گذشته هیچ بازاری مثل بازار سهام اصلاح نکرده ، حال آن که بورس تنها بازاری بود که از سوی مسئولان برای سرمایه گذاری در آن تبلیغ و دعوت عمومی شد.