به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت چادرملو در ١٠ ماهه منتهی به دی سال ١٣٩٩ به ١٨٣٨٨ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣۴ درصد رشد داشته است.