مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران درجه بندی عملکرد حدود ٢٠٠ صندوق های سرمایه گذاری کشور را در سه بازه زمانی ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله مورد بررسی و محاسبه قرار داد و اعلام کرد که صندوق آسمان آرمانی سهام (آساس) شرکت سبدگردان آسمان در هر سه دوره مذکور حائز دریافت بالاترین درجه یعنی درجه پنج ستاره شد.

صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آساس طبق رتبه بندی اعلامی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق پنج ستاره اعلام شد.

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران درجه بندی عملکرد حدود 200 صندوق های سرمایه گذاری کشور را در سه بازه زمانی ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله مورد بررسی و محاسبه قرار داد و اعلام کرد که صندوق آسمان آرمانی سهام (آساس) شرکت سبدگردان آسمان در هر سه دوره مذکور حائز دریافت بالاترین درجه یعنی درجه پنج ستاره شد.

گفتنی است، درجه بندی مذکور براساس شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی اعتباری برهان صورت گرفته است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسسه رتبه بندی برهان مبتنی بر یک مدل کاملاً کمّی است و طوری طراحی شده است که سرمایه­گذاران را قادر سازد تا عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل بر مبنای ریسک، در مقایسه با صندوق­های همتای خود ارزیابی کنند.

موسسه رتبه بندی اعتباری برهان مطابق با «شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری»، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری را بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می دهد. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یک‌بار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود.

برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه‌­بندی می‌­کند که بالاترین درجه «پنج ستاره» و پایین‌­ترین درجه «تک ستاره» (MFR-1) است. ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­‌گذاری در تعداد کمی از شرکت­‌ها یا صنایع است. برهان صندوق­‌ها را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه بندی می‌­کند.

طبق گزارش های اعلامی مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، صندوق آسمان آرمانی سهام (آساس) با کمترین ریسک در بین حدود 70 صندوق سرمایه گذاری سهامی کشور، حائز رتبه برتر کسب بازدهی شد؛ این صندوق شرکت سبدگردان آسمان طی سال منتهی به 30 دی ماه 1399 بیش از 276 درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران خود کرده است.