شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت را در خصوص گزارش توجیهی هیات مدیره پیرامون افزایش سرمایه منتشر کرد.

بورس۲۴ : شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت را در خصوص گزارش توجیهی هیات مدیره پیرامون افزایش سرمایه منتشر کرد.

بر مبنای اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال لزوم افزایش سرمایه وامید از مبلغ 30 هزار میلیارد ریال به مبلغ 100 هزار میلیارد ریال که از سوی هیات مدیره این شرکت مطرح شده بود مورد تائید حسابرس و بازرس قانونی نیز قرار گرفت و حالا انجام این افزایش سرمایه تنها منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرحله بعدی تصویب در مجمع فوق العاده است.

گفتنی است این افزایش سرمایه 233 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته هاست که به منظور جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین انجام سرمایه گذاری های جدید در نظر گرفته شده است.

خاطر نشان می شود سهام وامید که از اواسط آذر ماه سال گذشته تا هفته سوم مرداد ماه امسال حدود 700 درصد بازدهی داد و بهای هر سهم آن تقریبا 8 برابر شد و از حدود 680 تومان به حدود 5،400 تومان جهش یافت، در دوره اصلاح بازار تا اواسط آبان ماه تا محدوده 3،300 تومان اصلاح شد. یعنی اصلاح وامید در دوره ریزش بازار کمتر از 40 درصد بود. اما از آن زمان تا کنون این سهم توانست خود را به بالای 4،100 تومان رسانده و بازدهی حدود 25 درصدی را کسب کند. این در حالی است که بازدهی شاخص کل در مدت زمان مشابه منفی بود.