بورس ٢۴ : یک چهره قدیمی حرفه روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس پس از ۵ سال به «فملی» بازگشت. عزت الله صادقی نژاد مدیر اسبق روابط عمومی شرکت مس برای بار دیگر، به این شرکت بازگشت. این چهره حرفه ای و قدیمی روابط عمومی پیش از این و طی سال های ۹۱ تا ۹۵ در سمت مدیریت روابط عمومی شرکت مس نقش آفرین بود و از سال ۹۵ تا کنون هم مدیریت روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را برعهده داشت.

بورس۲۴ : یک چهره قدیمی حرفه روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس پس از ۵ سال به «فملی» بازگشت.

عزت الله صادقی نژاد مدیر اسبق روابط عمومی شرکت مس برای بار دیگر، به این شرکت بازگشت.

این چهره حرفه ای و قدیمی روابط عمومی پیش از این و طی سال های ۹۱ تا ۹۵ در سمت مدیریت روابط عمومی شرکت مس نقش آفرین بود و از سال ۹۵ تاکنون هم مدیریت روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را برعهده داشت.