به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اعلام نمود پیرو ابلاغیه که مطابق آن با توجه به بحران بیماری کرونا، مهلت تعیین شده در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان که مطابق آن ناشر باید تا تاریخ ١۵ آذر ماه ١٣٩٩ صورت های مالی حسابرسی شده/ بررسی اجمالی را ارایه کند به مدت یک ماه تمدید شده بود، به استحضار می-رساند طبق مصوبه مورخ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مهلت یک ماهه مذکور برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان که تا تاریخ ١٣٩٩.٢٩.١٢ می بایست صورت های مالی حسابرسی شده/بررسی اجمالی را ارایه کنند نیز تمدید گردید.
تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده