به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اعلام نمود انتقال سهام سازمان خصوصی سازی، به سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفته است.