به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت قاسم ایران اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش سرمایه به استحضار می رساند با عنایت به مصوبه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان ( سهامی عام ) در روز یکشنبه مورخ ۵ بهمن ١٣٩٩ ، مبنی بر دستور کار قرار گرفتن انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای استهلاک ناپذیر ( طبقه سرمایه گذاری ها ) در جهت اصلاح و تقویت ساختار مالی و رعایت رویه یکسان ، این موضوع در دستور کار این شرکت قرار گرفت .