به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیایی فارس اعلام داشت،پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کنسل شدن افزایش سرمایه به استحضار می رساند کلیه مداراک و مستندات افزایش سرمایه نهایی و تایید گردیده است .لازم به ذکر است که پرونده در دستور کار کارگروه مربوطه جهت صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد .لذا هرگونه شایعه عدم انجام یا کنسل شدن افزایش سرمایه صحیح نمی باشد. بدیهی است پس از اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مراتب به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.