به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران اعلام نمود بر اساس مذاکرات بعمل آمده با مشتری عمده و تصویب هیئت مدیره، نرخهای فروش محصولات این شرکت به طور میانگین به میزان ٢٠ درصد افزایش می یابد.