به گزارش بورس ٢۴، اوراق اجاره سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان از تاریخ ١١ بهمن ماه تا ١٣ بهمن ماه پذیره نویسی می شود. نرخ سود اوراق ٢٠ درصد سالانه ، و مواعد پرداخت سود ٣ماه یکبار می باشد . اوراق ۴٨ ماهه و دارای رتبه اعتباری A مثبت بلندمدت می باشد.