به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پلی اکریل ایران در ١ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٣٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢٨ درصد رشد داشته است.