محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد به عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب شد.

بورس۲۴ : محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد به عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب شد.

محسن علیزاده ناظر مجلس در شورای بورس در گفت و گو با بورس۲۴ خبر از انتخاب رئیس جدید سازمان بورس داد و گفت: با پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل ، محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد. این تصمیم با رای اعضای شورای بورس اتخاذ شد.


نظرات

  • پرح

    امیدواریم به نفع سهامداران خرد باشد.

    ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۱۶:۲۴