به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ حدود ١٢۵٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴٠٠ درصد رشد داشته است.درآمد دی ماه حدود ١٠٢ میلیارد تومان می باشد.