فولاد شاهرود که بیش از ۵٠ درصد آن در مالکیت شرکت فولاد غدیر ایرانیان (زیرمجموعه فولاژ) است و چادرملو نیز در این شرکت سهام مدیریتی دارد، در حال پذیرش در بازار سرمایه است ، در این خصوص با مدیرعامل شرکت مصاحبه ای داشتیم. سید محمد میرحسنی مدیر عامل فولاد شاهرود به خبرنگار بورس ۲۴ گفت:زمینه فعالیت کارخانه فولاد شاهرود علاوه بر تولید انواع میلگرد تولید شمش های فولادی با خط ذوب و ریخته گری ١٠٠ هزار تن در سال می باشد.

بورس۲۴ : فولاد شاهرود که بیش از 50 درصد آن در مالکیت شرکت فولاد غدیر ایرانیان (زیرمجموعه فولاژ) است و چادرملو نیز در این شرکت سهام مدیریتی دارد، در حال پذیرش در بازار سرمایه است ، در این خصوص با مدیرعامل شرکت مصاحبه ای داشتیم.

سید محمد میرحسنی مدیر عامل فولاد شاهرود به خبرنگار بورس۲۴ گفت:زمینه فعالیت کارخانه فولاد شاهرود علاوه بر تولید انواع میلگرد تولید شمش های فولادی با خط ذوب و ریخته گری 100 هزار تن در سال می باشد.

وی گفت: شرکت همچنین، انواع میلگرد با ۱۵۰ هزارتن ظرفیت اسمی تولید می کند که بخشی از مواد اولیه آن از واحد ذوب شرکت و مابقی شمش فولاد خریداری می شود.

به گفته وی، با بهره برداری طرح توسعه شرکت طی چند ماه آتی، ظرفیت تولید شمش در فولاد شاهرود به ۲۰۰ هزار تن خواهد رسید.

میر حسنی گفت: برای تولید در واحد فولادسازی، عمدتا از آهن اسفنجی استفاده می کنیم که از واحدهای احیا خریداری می شوند، در حال حاضر هم مشکلی برای تامین وجود ندارد.

وی در مورد طرح توسعه افزایش ظرفیت شرکت گفت : فاز دوم تولید شمش فولاد، شهریور ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد و ماشین الات آن در راه است ، افزایش ظرفیت تولید۱۰۰ هزارتن خواهد بود‌. با این طرح توسعه همه شمش مورد نیاز برای تولید میلگرد را خودمان تولید می کنیم و قابلیت فروش شمش مازاد نیز وجود دارد.

او در مورد ورود به بازار سرمایه گفت: تلاش می کنیم که بتوانیم با توجه به برنامه های پیش رو امسال وارد بازار سرمایه شویم.