حداکثر او گفت: جداول خاموشی‌ های برنامه ریزی شده اعلام می‌ شود اما تلاش می‌ کنیم، که دچار خاموشی نشویم. خاموشی برای هر منطقه نیز حداکثر دو ساعت خواهد بود، که...

بورس۲۴ : سخنگوی صنعت برق گفت: فردا برق هر منطقه حداکثر ۲ ساعت قطع می‌ شود.

وی افزود: جداول خاموشی‌ های برنامه ریزی شده اعلام می‌ شود اما تلاش می‌ کنیم که دچار خاموشی نشویم. خاموشی برای هر منطقه حداکثر دو ساعت خواهد بود.

او ادامه داد: اگر مردم اقدام به فقط ۱۰ درصد صرفه‌ جویی در مصرف کنند همین خاموشی‌ ها اتفاق نخواهد افتاد.

منبع: تسنیم