به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١٨٣٨٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٧۴٩ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣۴ درصد رشد داشته است.


نظرات