بورس ٢۴ : بانک مرکزی دقایقی پیش اعلام کرد : متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ٢ درصد در دی ماه نسبت به آذر افزایش پیدا کرد. گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت را ٢٧ میلیون و ٣٧۶ هزار تومان اعلام کرده است که در مقایسه با سال گذشته همین موقع بیش از ٩۵ درصد رشد از خود نشان می دهد.دی ماه امسال ٣ هزار و ۵٠٠ واحد مسکونی در بازار مسکن تهران خرید و فروش شد که در مقایسه با میزان معاملات خرید ماه آذر رشد ٣۶ درصدی پیدا کرده است. رشد معاملات مسکن دلیل رشد قیمت مسکن عنوان می شود. البته مشاوران املاک این گزارش را قبول ندارند و می گویند در دی ماه امسال حتی یک فقره قرارداد ملکی هم امضا نکردند!

بورس۲۴ : بانک مرکزی دقایقی پیش اعلام کرد : متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 درصد در دی ماه نسبت به آذر افزایش پیدا کرد.

گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت را 27 میلیون و 376 هزار تومان اعلام کرده است که در مقایسه با سال گذشته همین موقع بیش از 95 درصد رشد از خود نشان می دهد.دی ماه امسال 3 هزار و 500 واحد مسکونی در بازار مسکن تهران خرید و فروش شد که در مقایسه با میزان معاملات خرید ماه آذر رشد 36 درصدی پیدا کرده است.

رشد معاملات مسکن دلیل رشد قیمت مسکن عنوان می شود. البته مشاوران املاک این گزارش را قبول ندارند و می گویند در دی ماه امسال حتی یک فقره قرارداد ملکی هم امضا نکردند!

مشاوران املاک حتی رشد 2 درصدی قیمت را نیز باور نمی کنند.ماه آذر هم بانک مرکزی اعلام کرد : متوسط قیمت مسکن یک درصد کاهش پیدا کرد اما چند روز بعد مرکز آمار گزارش داد کاهش قیمت مسکن، 8 درصد بوده است!