به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۶٨٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٠۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١١٢ درصد رشد داشته است.
پتروشیمی غدیر در ١٠ماهه ١۶٨٢ میلیارد تومان محصول فروخت