به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اعلام داشت، پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ثبت افزایش سرمایه به استحضار می رساند ثبت افزایش سرمایه جاری در دست اقدام می باشد.