بیشترین سهم بازار روغن موتوری ها با ۴٣ درصد به نفت بهران اختصاص یافت نفت سپاهان بیشترین تغییرات مثبت رشد فروش ؛ نفت ایرانول ۶ درصد از سهم بازارش را از دست داد

بورس۲۴ : بر مبنای اطلاعات منتشر شده از انجمن پالایشگاه های روغن سازی ایران طی دوره 9 ماهه سال 99 در مجموع 186،203 مترمکعب روغن موتور بنزینی و 179،352 مترمکعب روغن موتور دیزلی تولید شده که از این مقدار 72،198 و 83،540 مترمکعب توسط شرکت نفت بهران، 34،635 و 26،168 مترمکعب توسط شرکت نفت پارس، 37،968 و 37،573 مترمکعب توسط شرکت نفت سپاهان و 41،402 و 23،891 مترمکعب توسط شرکت نفت ایرانول تولید شده است.

این آمار و اطلاعاتی حاکی از آن است که توزیع انواع روغن موتور در 9 ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 365 هزار مترمکعب بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییری نداشت.

از میان شرکت های روانکار بیشترین رشد توزیع را شرکت نفت سپاهان با 15 درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است. پس از شسپا، شرکت های نفت بهران و نفت پارس هر یک با رشد 6 درصدی توزیع نسبت به 9 ماهه سال قبل همراه شدند اما نفت ایرانول متحمل افت قابل توجه 23 درصدی فروش و توزیع محصولاتش شد.

از لحاظ سهم بازار شرکت نفت بهران دارای بالاترین سهم بازار در میان سایر رقباست. در 9 ماهه امسال سهم بازار شبهرن با 2 درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به 43 درصد افزایش یافته است. در دوره 9 ماهه سال قبل دومین بیشترین سهم بازار با 26 درصد متعلق به نفت ایرانول بود اما امسال نفت سپاهان موفق شد جای او را بگیرد. سهم بازار شسپا با 3 درصد رشد نسبت به 9 ماهه سال قبل به 21 درصد ارتقا یافت اما شرانل با 6 درصد افت به 20 درصد رسید. شرکت نفت پارس نیز همانند 9 ماهه سال 98 کمترین سهم بازار را داراست اما در قیاس با سال گذشته با 1 درصد افزایش سهم بازار خود را به 16 درصد رسانده است.

بر مبنای گزارش های منتشر شده در سایت کدال از لحاظ سودآوری بهترین وضعیت عملیاتی در میان این 4 شرکت به نفت بهران تعلق داشت که با شناسایی 4،507 ریال موفق به کسب بالاترین مبلغ سود شد که در قیاس با سال قبل 114 درصد رشد را تجربه کرد. این شرکت توانست بخش عملیاتی سود خود را 32 درصد افزایش دهد.

خلاصه عملکرد روانکارها در دوره 9 ماهه 99 و مقایسه با مدت زمان مشابه سال 98

نفت پارس : رشد 1 درصدی سهم بازار، کاهش 4 درصدی تولید، جهش 6 درصدی توزیع، رشد 6 درصدی حاشیه سود ناخالص، افزایش 171 درصدی سود هر سهم و جهش 153 درصدی EPS ناشی از عملیات

نفت بهران : رشد 2 درصدی سهم بازار، جهش 8 درصدی تولید و رشد 6 درصدی توزیع، کاهش 8 درصدی حاشیه سود ناخالص، رشد 114 درصدی EPS

نفت ایرانول : افت 6 درصدی سهم بازار، افت 19 درصدی تولید و کاهش 23 درصدی توزیع، رشد 4 درصدی حاشیه سود ناخالص و جهش 265 درصدی EPS که بخش عمده آن عملیاتی است.

نفت سپاهان : رشد 3 درصدی سهم بازار، کاهش نیم درصدی تولید و جهش 15 درصدی توزیع، رشد 2 درصدی حاشیه سود ناخالص و رشد 80 درصدی EPS