بورس درگیر سیاست زدگی است. این در شرایطی است که ارزش سهام شرکت ها با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. گزارشات عملکرد شرکت ها حکایت از شرایط مطلوبی دارد اما ریسک های متفاوتی هر روز به بازار تزریق می شود، ریسک هایی که منجر به بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار سهام می شود.

بورس۲۴ : این روزها بازار سرمایه در شرایط خاصی به سر می برد؛ شرایطی پر هیجان که با هر مثبت کل بازار صف خرید و با هر منفی کل بازار صف فروش می شود و از مرداد ماه تا کنون بازار عمدتا در مسیر منفی و نزولی حرکت کرده است.

رفتارهای هیجانی و توده وار در این بازار جایگزین تحلیل شده و این بازار مالی درگیر سیاست زدگی است. این رخدادها در شرایطی است که ارزش سهام شرکت ها با کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. گزارشات عملکرد شرکت ها حکایت از شرایط مطلوبی دارد اما ریسک های متفاوتی هر روز به بازار تزریق می شود، ریسک هایی که منجر به بی اعتمادی و بی ثباتی در بازار سهام می شود.

این روزها حال بازار سرمایه ما که از قضا ویترین اقتصاد کشور هم هست خوب نیست. با وجودی که تمام متغیرها بنیادی برای یک رشد جذاب مهیا است اما حواشی موجود عدم هماهنگی ها و هم فکری ها بازار را از مسیر اصلی خود خارج کرده است.

علی اکبر امین تفرشی خبره بازار های مالی در تحلیل بازار سهام و چشم انداز پیش روی آن به بورس۲۴ گفت: فارغ از همه حواشی و ریسک های سیستماتیک شاهد این موضوع بودیم که بازار سرمایه در یک یا چند مرحله با اصلاح قابل توجهی روبرو بوده است و قیمت ها تا حد جذابی در بسیاری از سهام تنزل پبدا کردند.

وی ادامه داد: این اصلاح قیمت ها در کنار گزارشات نه ماهه منتشر شده شرکت ها که اکثرا با وجود تحریم های حاکم بر اقتصاد کشور نیز عملیاتی شده است گزارشات مطلوبی بودند. از دیگر سو بازار های جهانی بعد از شوک اقتصادی متاثر از کرونا به تدریج با شرایط صعودی همراه شده اند. شاهد تغییرات سیاسی در آمریکا نیز بودیم و چشم انداز رشد اقتصادی در چین منجر شد تا بازار های کالایی چشم انداز مثبتی را به تحلیل گران ارایه دهد. با وجود این شرایط و به شرط کنار بودن مسائل حاشیه ای، بازار سرمایه ما کلیت مستحکمی دارد.

امین تفرشی افزود: اما آنچه بازار را آزار می دهد و منجر به ایجاد شرایط ناپایدار در بازار شده به طوری که هنوز یک روند صعودی منطقی در بازار شکل نگرفته است، برخی مسائل و حواشی از جمله دخالت در قیمت گذاری و استفاده از شیوه قیمت گذاری دستوری در صنایع از جمله فولاد است. این موضوع سبب مخدوش شدن تحلیل های آینده نگر تحلیل گران می شود و این شائبه و نگرانی ایجاد می شود که دخالت ها به سایر بخش ها نیز تسری پیدا کند که موجب بی اعتمادی در سطوح مختلف بازار سرمایه می شود. از طرفی برخی حواشی دیگر منجر به دامن زدن به بی ثباتی در متغیرهای اصلی بازار سرمایه می شود که نتیجه آن در مدت اخیر خروج چند هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمت ارز چه آثاری بر چشم انداز بازار خواهد داشت گفت: یکی از گزاره هایی که روند رشد بازار را تا مرداد ماه تقویت می کرد روند شتابان قیمت ارز بود. اکنون برخی قیمت ها در خصوص ارز مطرح است و باید به این نکته توجه شود که قیمت ارز در نهایت در نقطه ای تعادلی متوقف می شود و در همان بازه نوسان خواهد کرد. طبیعتا اگر روند هیجانی از این بازار نیز حذف شود، شاهد ثبات نسبی در این بازار خواهیم بود و تحلیل بازار سهام نیز در دسترس تر خواهد شد.

امین تفرشی گفت: کاهش قیمت ارز منوط به چندین متغیر است؛ از جمله نبود کسری در بودجه، ساماندهی سیستم صادرات، میزان فروش نفت، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده و چندین عامل دیگر که تا این موارد تعیین تکلیف نشود و شرایط اصلاح نشود روند قیمت ارز با تغییر باثبات در مسیر نزولی روبرو نمی شود مگر به صورت کوتاه مدت و دستوری. بنابراین متغیرهای اثر گذار در تحلیل قیمت ارز باید لحاظ شود.

وی در ادامه گفت: در مجموع شرایط برای حرکت بازار در مسیر صعود فراهم است، هم از نظر تولید و فروش شرکت ها و هم متغیرهای سیاسی خارجی و تغییرات سیاسی که در آمریکا رخ داد که منجربه بهبود وضعیت بازار های جهانی نیز شد. در شرایط فعلی اگر برخی عدم هماهنگی ها بین دستگاه ها اصلاح شود و قوانین در بازار سهام بیشتر مورد توجه قرار گیرد فضای بی اعتمادی در بازار رفته رفته برچیده و شاهد جوی پایدار، تحلیل پذیر و بدور از هیجان و رفتارهای توده وارد در بازار خواهیم بود.

او گفتک بازار اکنون نیازمند عدم تغییر پی در پی قوانین ومقررات ، هماهنگی و هم فکری بیشتر است. بازار سهام تا پیش از این با پی بر ای (تی تی ام) در محدوده 20 روبرو بوده اما اکنون شرکت های بنیادی ما با پی بر ای (تی تی ام) 5-6 تحلیل می شوند. این تعدیل گسترده در کنار عملکرد خوب شرکت ها نوید روند صعودی را دارد.