معاینه مرتب چشم‌ ها می‌ تواند، موجب تشخیص به‌ موقع عارضه‌ هایی همچون گلوکوم (آب سیاه) شود که علامتی ندارند...

بورس۲۴ : معاینه مرتب چشم‌ ها می‌تواند موجب تشخیص به‌ موقع عارضه‌ هایی همچون گلوکوم (آب سیاه) شود که علامتی ندارند.

با این حال، برای حفظ سلامت چشم‌ ها تنها معاینه کافی نیست و باید اقداماتی را انجام داد و نگاتی را رعایت کرد. در این اینفوگرافیک به تعدادی از این توصیه‌ ها برای حفظ سلامت چشم‌ ها اشاره شده است.

منبع: ایسنا