به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد کاویان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۵١٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٩٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۴٨ درصد رشد داشته است.