به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵۵٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٨ درصد رشد داشته است.