به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١٨٣ درصدی مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را صادر کرد.