به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی شازند در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٨٣٠٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٢۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٠ درصد رشد داشته است.