به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٠۵ درصدی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.