به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٣۵ درصدی همکاران سیستم از محل سود انباشته را صادر کرد.