به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه ٨٣ درصدی خدمات فنی فولاد یزد از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تایید کرد.