به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد خوزستان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢۴٢۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣٣۶٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٠ درصد رشد داشته است.