به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گلتاش در ١ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧٢ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در دی ماه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٠ درصد رشد داشته است.