به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ملی سرب و روی ایران در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٣۵٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٢ درصد رشد داشته است.