به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی تندگویان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٧۴۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٠۴۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣۴ درصد رشد داشته است.