به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پارس خودرو در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢۶٣۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۶٣۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١٨ درصد رشد داشته است.