به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت توسعه مسیر برق گیلان از تاریخ ٧ بهمن ماه به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.