به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد خراسان در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۵٧٢٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧٩٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٠ ماهه سال ٩٩ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٣ درصد رشد داشته است.