شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش ٣.٧٣درصدی مواجه شد.

بورس۲۴ : شاخص بورس در جریان معاملات هفته گذشته با افزایش 3.73درصدی مواجه شد.

کارنامه بورس اوراق بهادار در هفته گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 4روز

تعداد سهام معامله شده: 29میلیارد و 303میلیون سهم و حق تقدم(افت 40.72درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش سهام معامله شده: 283هزار و 812میلیارد ریال(کاهش 45.29درصدی نسبت به هفته قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 3میلیون و 278هزار و 426نوبت(افت 51.78درصدی نسبت به هفته قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 2272میلیون واحد (افت 3.66درصدی نسبت به هفته قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 37هزار و 119میلیارد ریال(کاهش 13.48درصدی نسبت به هفته قبل)

شاخص بورس در ابتدای هفته: یک میلیون و 310هزار و 756واحد

شاخص بورس در پایان هفته: یک میلیون و 183هزار و 978واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 45هزار و 858واحدی(کاهش 3.73 درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 204 روز

تعداد سهام معامله شده: 1968میلیارد و 550میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 23657هزار و 211میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 325میلیون و 812هزار و 700نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 70میلیارد و 492میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1525هزار و 499میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان هفته گذشته: یک میلیون و 183هزار و 978واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 671هزار و 78واحدی(معادل 131درصد رشد)