شش تشکل فعال در زنجیره صنعت لبنیات طی نامه ای به رییس جمهور، خواستار عدم تخصیص ارز مرجع در بودجه سال آینده به بخش های مختلف این صنعت شدند.