بورس٢۴ : شنبه چهارم بهمن ماه در بازار سرمایه حدود ١٢ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که حدود ١٠ هزار میلیارد تومان از آن به داد و ستدهای حقیقی ها اختصاص داشت. بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه های شیمیایی، فلزی، غذایی، خودرویی، انبوه سازی، سرمایه گذاری، بیمه ای، دارویی، بانکی و سایر محصولات کانی غیرفلزی بود. در بین شرکت ها پرمعامله ترین ها از لحاظ ریالی به ترتیب ذوب، کاما، وپست، سمگا، بوعلی، ثبهساز، غنوش، گشان، حآسا، آسیا، خبهمن، های وب، کرمان، شتوکا، چفیبر، بترانس، کاذر، خودکفا، کسرا و کوثر بودند. عنوان پرحجم ترین ها نیز به ترتیب به ثبهساز، ذوب، آسیا، بترانس، ثامید، گکوثر، خودرو، کاما، خساپا، غگل، وپست، وسپهر، بکام، ولپارس، وکارح، خاور، خمهر، چفیبر، خگستر و وبملت تعلق گرفت.