شرکت «مجتمع فولاد خراسان» با شکستن رکورد سود سهام خود، در ٩ماهه سال جاری موفق شد سود هر سهم خود را ٢٢١درصد نسبت به سال گذشته ارتقا دهد.

بورس۲۴ : شرکت «مجتمع فولاد خراسان» با شکستن رکورد سود سهام خود، در 9ماهه سال جاری موفق شد سود هر سهم خود را 221درصد نسبت به سال گذشته ارتقا دهد.

این شرکت با نماد بازار سرمایه «فخاس»، در نه ماه اول امسال با گزارش مبلغ 1994ریال سود برای هر سهم خود، موفق شد ضمن ثبت افزایش 221درصدی سود سهام نسبت به دوره مشابه پارسال، بالاترین سود هر سهم را نسبت به سال های گذشته محقق کند.

به گفته مدیر عامل «مجتمع فولاد خراسان» این شرکت با ثبت مبلغ 49.309 میلیارد ریال فروش و شناسایی 17،940میلیارد ریال سودخالص بالاترین میزان فروش و سودخالص را از زمان تاسیس ثبت نمود.

کسری غفوری یکی از اهداف اصلی فولاد خراسان را کسب درآمد برای سهامداران برشمرد و افزود: عملکرد یک بنگاه اقتصادی باید به گونه ای باشد که بازده سرمایه سهامداران را افزایش داده و موجب کسب بازدهی مناسب برای سهامداران شود.

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان دلیل دستیابی به سطح بالای رشد سود هر سهم و عوامل موثر بر آن را تصمیم گیری های مدیریتی در شاخص های ریسک، جریان های نقدینگی و عوامل موثر بر بازار سرمایه آن دانست.

کسری غفوری با بیان این که در نه ماه نخست سال گذشته، سود خالص شرکت 5،590 میلیارد ریال بوده، اظهار داشت: رقم 17،940 میلیارد ریال سود خالص شرکت در نه ماه اول سال جاری نشان می دهد که شرکت با ثبت رشد 221 درصدی، کارنامه درخشانی را در این بازه زمانی ثبت کرده است.

وی رشد چشمگیر درآمد و سود این شرکت را در 9 ماه امسال نسبت به عملکرد مدت مشابه سال پیش، پیامد مدیریت بازاریابی و فروش محصولات از یک سو و مدیریت بهای تمام شده محصولات تولیدی از سوی دیگر دانست که منجر به افزایش حاشیه سود خالص و ناخالص شده و سودآوری، بهره وری و بازدهی سرمایه را برای فولاد خراسان به همراه داشته است.

گفتنی است سرمایه ثبت شده فخاس 9هزار میلیارد ریال است و سهامداران عمده این مجتمع، موسسه «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر»، «شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» و «موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد» و قریب به 20هزار سهامدار خرد می باشند.

منبع: روابط عمومی فولاد خراسان