گزارش عالی ٩ ماهه و تحقق سود بالا از یک سو و ادامه این روند با انتشار گزارش عملکرد ١٠ ماهه از سوی دیگر، شرکت معدنی املاح را در موقعیت خوبی از نظر بنیادی قرار داده است.

بورس۲۴ : گزارش عالی 9 ماهه و تحقق سود بالا از یک سو و ادامه این روند با انتشار گزارش عملکرد 10 ماهه از سوی دیگر، شرکت معدنی املاح را در موقعیت خوبی از نظر بنیادی قرار داده است.

سود شرکت با جهش خوبی همراه شده است به طوری که رشد 49 درصدی سود خالص را در شرکت شاهد هستیم.

فروش شرکت رشد خوبی در دی ماه داشته است؛ به طوری که با ثبت فروش نزدیک 44 میلیاردی جمع فروش 10 ماهه شرکت به 303 میلیارد تومان رسیده است.

فروش شرکت در 10 ماهه امسال رشد 29 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است.

اما علی رغم وضعیت بنیادی و فروش عالی و سود سازی خوب شرکت، نکته مهم شاملا طرح های توسعه ای می باشد که هر دو طرح در اردیبهشت سال آینده افتتاح شده و فروش سود شرکت را متحول خواهد ساخت.

بدین ترتیب شرکت برای سال جاری توانایی رسیدن به سود 170 الی 180 تومانی را دارا می باشد. همچنین برای سال آینده با توجه به افتتاح طرح های توسعه و شاخص شرکت توانایی سودسازی و رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت.