شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون طی ٢٠٣ روز معاملاتی، ١٢۴درصد رشد داشته است.

بورس۲۴ : شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون طی 203 روز معاملاتی، 124درصد رشد داشته است.

کارنامه بورس اوراق بهادار در دیماه گذشته به شرح زیر است:

تعداد روزهای معاملاتی: 21روز

تعداد سهام معامله شده: 196میلیارد و 246میلیون سهم و حق تقدم(افت 40درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش سهام معامله شده: 2239هزار و 932میلیارد ریال(کاهش 34درصدی نسبت به ماه قبل)

نوبت‌های خرید و فروش: 31میلیون و 122هزار و 671نوبت(افت 30درصدی نسبت به ماه قبل)

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 9231میلیون واحد (افت 13درصدی نسبت به ماه قبل)

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 183هزار و 353میلیارد ریال(کاهش 41درصدی نسبت به ماه قبل)

شاخص بورس در ابتدای دیماه: یک میلیون و 439هزار و 124واحد

شاخص بورس در پایان دیماه: یک میلیون و 150هزار و 718واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افت 288 هزار و 406واحدی(کاهش 20درصدی)

--------------------

کارنامه بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال تا کنون:

تعداد روزهای معاملاتی: 203روز

تعداد سهام معامله شده: 1962میلیارد و 681میلیون سهم و حق تقدم

ارزش سهام معامله شده: 23584هزار و 202میلیارد ریال

نوبت‌های خرید و فروش: 325میلیون و 18هزار و 433نوبت

تعداد واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 69میلیارد و 927میلیون واحد

ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله: 1517هزار و 632میلیارد ریال

شاخص بورس در ابتدای سال: 512هزار و 900واحد

شاخص بورس تا پایان ماه گذشته: یک میلیون و 150هزار و 718واحد

رشد یا افت شاخص بورس: افزایش 637هزار و 818واحدی(معادل 124درصد رشد)