آخرین وضعیت فولاد آلیاژی ایران بررسی شد. محمد حسین جعفرزاده مدیر امور بهره برداری شرکت فولاد آلیاژی ایران در خصوص عملکرد ۹ ماهه سال ۹۹ «فولاژ» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: در کارخانه فولادسازی با تولید بیش از ۴١٠ هزار تن مذاب، نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٢ درصد رشد تولید داشته ایم. همچنین کارخانه نورد سنگین نیز با تولید بیش از ١۶٧ هزار تن انواع محصولات آلیاژی؛ نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٨ درصد رشد تولید داشته است. وی ادامه داد: شرکت در کارخانه نورد سبک با تولید بیش از ١٧٨ هزار تن محصول، علاوه بر دستیابی به بهبود کمی و کیفی از منظر ابعاد و اشکال محصولات، نسبت به مدت مشابه سال قبل ١۵ درصد رشد تولید داشته است. طی ۹ ماه گذشته شاهد ثبت بیش از ۱۰ رکورد روزانه و ماهانه در واحدهای تولید، فروش و حمل محصولات نیز بوده‌ایم.

بورس۲۴ : آخرین وضعیت فولاد آلیاژی ایران بررسی شد.

محمد حسین جعفرزاده مدیر امور بهره برداری شرکت فولاد آلیاژی ایران در خصوص عملکرد ۹ ماهه سال ۹۹ «فولاژ» در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به خبرنگار بورس۲۴ گفت: در کارخانه فولادسازی با تولید بیش از 410 هزار تن مذاب، نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد تولید داشته ایم. همچنین کارخانه نورد سنگین نیز با تولید بیش از 167 هزار تن انواع محصولات آلیاژی؛ نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد تولید داشته است.

وی ادامه داد: شرکت در کارخانه نورد سبک با تولید بیش از 178 هزار تن محصول، علاوه بر دستیابی به بهبود کمی و کیفی از منظر ابعاد و اشکال محصولات، نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد تولید داشته است. طی ۹ ماه گذشته شاهد ثبت بیش از ۱۰ رکورد روزانه و ماهانه در واحدهای تولید، فروش و حمل محصولات نیز بوده‌ایم.

به گفته وی، کسب رکورد ماهیانه در تولید مذاب در مرداد 99 با دستیابی به میزان 50279 تن رکورد قبلی اردیبهشت 98 و با میزان 48791 تن،کسب رکورد روزانه در تولید مذاب در 28 مرداد 99 با دستیابی به میزان 2410 تن، رکورد قبلی 5 بهمن 97 با میزان 2307 تن،کسب رکورد ماهیانه در واحد تکمیل کاری و بسته بندی در شهریور 99 با دستیابی به میزان 19016، رکورد قبلی بهمن 95 و با میزان 18753 تن،کسب رکورد روزانه در تکمیل کاری و بسته بندی در تاریخ 22 فروردین 99 با دستیابی به تولید 1113 تن، رکورد قبلی 16 آبان 98 و با میزان 1055 تن،کسب رکورد ماهیانه در فروش و حمل کل محصولات در تیر 99 با دستیابی به میزان 49507 تن، رکورد قبلی اردیبهشت 98 با میزان 48482 تن از دستاورد های شرکت فولاد آلیاژی ایران است.

وی گفت:کسب رکورد ماهیانه در فروش و حمل داخلی در اردیبهشت 99 با دستیابی به میزان 41014 تن، رکورد قبلی خرداد 98 با میزان 40484 تن،کسب رکورد مجدد ماهیانه در فروش و حمل داخلی در تیر 99 با دستیابی به میزان 46451 تن، رکورد قبلی اردیبهشت 99 با میزان 41014 تن،کسب رکورد روزانه در فروش و حمل محصولات در 30 فروردین 99 با دستیابی به میزان 3841 تن، رکورد قبلی 3 اردیبهشت 98 با میزان 3651 تن وکسب مجدد رکورد روزانه در فروش و حمل محصولات در 24 تیرماه 99 با دستیابی به میزان 4079 تن دیگر دستتوردهای شرکت بوده است.

وی با بیان این که اقدامات مهمی انجام شده گفت: پروژه مانیتورینگ مصرف الکترود ، پروژه ارتقاء پست 2 نورد سبک ، مدیریت غلطک ها در نورد سبک و سنگین و پروژه مدیریت جرثقیل های سقفی نورد سنگین و نورد سبک اقدامات ۹ ماه شرکت بوده است.

در ادامه، رضا سیفتی مدیر امور بازاریابی و فروش شرکت فولاد آلیاژی ایران نیز به بورس۲۴ گفت:کل میزان فروش شرکت بیش از 356 هزار تن بوده که با افزایش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و همچنین طی 9 ماهه گذشته کل درآمد فروش شرکت بیش از 42 هزارمیلیارد ریال بوده است.در واحد کیفیت و فن آوری تولید شرکت فولاد آلیاژی ایران طی 9 ماه گذشته تعداد دوازده گرید جدید فولادی شامل 0313I، 6957I، 2768I، 9015I، 9900Z، 9901Z، 5128I، 9063I، 9064I، 9060I، 1141E و 1191E طراحی شده و تولید تجاری آن ها آغاز شده است. این فولادها کاربردهای متعددی در خودروسازی، دستگاه های حفاری معادن، الکترود، زنجیرهای مقاوم دارد.